Zorg Lagere school

Katleen RendersjufKatleen

Ik ben de zorgjuf van de lagere school. Graag stel ik mezelf even voor! In 2002 studeerde ik af als onderwijzer en mocht ik meteen in het derde leerjaar starten van de Klare Bron (onze andere vestiginsplaats). Het waren zeven fijne en leerrijke jaren toen ik de kans kreeg om in de Grasmus als zorgleerkracht te starten. Ik volgde de bacheloropleiding ‘zorgverbreding en remediërend leren’ om mij achterkennis te vergroten. Mijn taak op de Grasmus bestaat erin om alle leerling met een leermoeilijkheid, met faalangst, sociale moeilijkheden, een leervoorsprong… te helpen. Verder ondersteun ik de leerkrachten en geef ik advies en organiseer ik de plusklas . Ik onderhoud op regelmatige basis het contact met clb, logopedisten en andere externe partijen. Ook ouders zijn steeds welkom voor een gesprek bij mij! Tot gauw!

Jullie kunnen mij altijd een mailtje sturen:
juf.katleen@degrasmus.be