Projectwerk

In onze leefgroepen opteren wij voor het werken rond projecten (door de kinderen zelf gekozen).

 

1. Wat is een project?

 • het uitspitten van een probleem of vraag dat in de klas leeft, iets waar iedereen bij betrokken is
 • een droom of een wens die wij willen verwezelijken
 • een onderwerp waar wij meer willen over te weten komen

 

2. Hoe komt een project tot stand?

Tijdens de sprokkelweek gaan wij op zoek naar een nieuw project d.m.v.:

 • observatie van de groep (wat leeft er?)
 • gesprekken met kinderen individueel
 • het tekenen door kinderen en hierbij mondeling uitleg geven
 • het achterhalen van een vraag of probleem d.m.v. poppenspel, verhaal, rollenspel,…
 • kringgesprek
 • thuis brainstormen over eventuele onderwerpen

 

Een probleem kan te maken hebben met:

 • jezelf
 • je thuissituatie
 • school/klas
 • droom/wens
 • maatschappij

 

Criteria waar een voorstel moet aan voldoen om als project in aanmerking te komen:

 • het is een probleem, wens droom, …van meerdere kinderen
 • wij moeten er allemaal kunnen aan meewerken
 • wij moeten het zelf kunnen doen, zonder al te veel hulp
 • het eindresultaat moet iets tastbaars zijn

 

Welk voorstel wordt ons project?

 • via eerder vernoemde criteria worden bepaalde voorstellen geschrapt
 • als voorstellen met elkaar te maken hebben, worden ze gegroepeerd
 • er worden twee of drie stemrondes gehouden
  • open stemronde
  • eventuele geheime stemronde individueel bij de juf
  • tweede geheime of open stemronde
 • het voorstel met de meeste stemmen wordt ons project
 • als er kinderen zijn die zich echt niet kunnen vinden in het gekozen voorstel, zoeken ze met de begeleider naar een oplossing

 

Wat is een inhaalweek?

Een inhaalweek is een week waarin niet rond een bepaald project wordt gewerkt. Er worden andere dingen gedaan, zoals:

 • juf en/of kinderen stellen activiteiten voor die niet in een project kaderen
 • kinderen met bepaalde problemen of achterstand worden geremidieerd
 • tijd om allerhande testen af te nemen
 • n.a.v. algemene vraag wordt een thema behandeld
 • dit is een “kom op adem” periode

 

Hoezo ook thema’s?

Af en toe wordt een week opgevuld met een thema. Dit thema wordt door de kinderen bepaald of door de juf voorgesteld. De kinderen moeten voor dit thema te vinden zijn, anders wordt het niet behandeld. We kiezen voor themawerking om een week voor een schoolvakantie op te vullen, of waneer we merken dat de druk tussen twee projecten te groot is. Een thema wordt door kinderen en juf samen uitgewerkt.

 

3. Hoe wordt een project uitgewerkt?

Doelen bepalen:

Wat willen we WETEN (hoofd)
Wat willen we DOEN (handen)
Wat willen we KUNNEN/ZIJN (hart)

Deze drie vragen worden in de kring met de kinderen overlopen. Samen zoeken wij naar antwoorden, die dan uitgetekend worden, zodat we hier steeds kunnen op terugvallen.

 

Planning:

Met behulp van een weekkalender wordt de planning gemaakt. Door de kinderen voorgestelde activiteiten worden op het plan ingevuld, de juf vult aan met bijkomende activiteiten. Alles wordt duidelijk uitgetekend, zodat iedereen het weekplan kan lezen. het weekplan kan dagelijks aangepast worden.

Ouders worden geïnformeerd over nieuwe projecten en geven informatie mee naar school.

Leerkrachten bereiden project voor samen met kinderen.

 

Documentatie:

Iedereen (zowel kinderen als juf) zoeken naar nuttige informatie rond het project, vb.: Boeken, prenten, video’s, mogelijke uitstappen, liedjes, versjes, verhalen, foto’s, muziek,…

Op het einde van een project heeft elk kind projectmapje uitgewerkt, dat mee naar huis kan.  Hierin zitten de werkjes, liedjes, versjes en allerlei informatie rond het project. Zo kunnen de ouders ook wat meer te weten komen wat we zoal gedaan hebben tijdens het project.

 

Contract:

Bij de meeste projecten wordt er met een contract gewerkt (niet bij alle projecten mogelijk). Bepaalde naar het einddoel gerichte activiteiten worden uitgetekend. Kinderen kunnen op dit contract invullen welke activiteiten ze meegedaan hebben en welke niet. Zo kunnen zowel de kinderen als juf nagaan wie welke activiteiten al dan niet gedaan heeft.

 

Eindproduct:

Tijdens bijna elk project wordt er naar een eindproduct gewerkt, bv. tenstoonstelling, toneel, …

 

Evaluatie:

Aan het einde van de week wordt er een weekevaluatie gedaan. Wat hebben we deze week zoal gedaan? Wat is leuk/niet leuk? Was het goed gepland? Wat hebben we nog voor de boeg? Aan het einde van het project doen we een eindevaluatie. Hebben wij het project goed uitgewerkt? Wat was leuk/ niet leuk? Is het resultaat naar wens? Tips naar een volgend project toe?