Plusklas Lagere school

Beleid voor meer begaafde leerlingen: Plusklas

Soms vermoeden klasleerkracht, zorgleerkracht of ouders een leervoorsprong bij een leerling. Dan zal de zorgleerkracht de leerling doortesten om exact het niveau van de leerlingen te bepalen. Dit gebeurt met genormeerde toetsen boven niveau. Zo zal een leerling van het derde leerjaar een aantal testjes afnemen met leerstof van het vierde leerjaar. (zie www.eduratio.be – stappenplan)

Wanneer uit deze testen blijkt dat er effectief een leervoorsprong is zal er gedifferentieerd worden voor deze leerlingen. Dit gebeurt in samenspraak met de ouders.

Bij een grote leervoorsprong kan de leerling een leerstofjaar overslaan. De eventuele hiaten worden dan opgevolgd door zorglkr en  klaslkr.

De plusklas is een andere mogelijkheid. In de plusklas biedt de zorgleerkracht alternatieve opdrachten aan voor de meer begaafde leerlingen. De leerlingen gaan minstens 1 uur per week naar de plusklas. Zij maken dan allerlei rekenraadseltjes, lossen echte doordenkers op, rekenpuzzels enzovoort. Ze experimenteren met wetenschap en techniek. Maar ze gaan ook samen spreekbeurten maken en die voor de klas brengen. Ze leren werken met PowerPoint en prezi! Zo leren ze vlot presenteren voor een klasgroep en les geven aan jongere leerlingen.

Binnen de klas worden er ook maatregelen getroffen voor snelleerders. De basisleerstof kan worden aangepast: herhalingsleerstof wordt geschrapt en  verdiepingsleerstof wordt aangeboden binnen de klaswerking. Leerlingen krijgen ook de tijd om aan de plusopdrachten te werken binnen de klas.

Op deze manier blijven we als school zorgen voor uitdagingen en leerkansen, ook voor meer begaafde leerlingen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *