Oudercontact

Op de ouderavonden kan u met de leerkracht over uw kind praten.  Die worden 4 keer per jaar vastgelegd, telkens in de week voor de herfstvakantie, de week na de kerstvakantie, de week voor de paasvakantie en de laatste week van het schooljaar voor de lagere school. In het kleuteronderwijs worden 2 ouderavonden ingericht.
Contact tussen ouders en directie of  leerkrachten is steeds mogelijk na afspraak.
In de lagere school wordt er drie keer per schooljaar een rapport meegegeven: in de week voor de kerstvakantie, in de week voor de paasvakantie en in de laatste week van het schooljaar.