Oudercomité

School en ouders hebben dezelfde verantwoordelijkheid: de opvoeding van de kinderen. Dit impliceert een nauwe samenwerking en voortdurende communicatie. Elke betrokkene denkt en handelt mee op organisatorisch, pedagogisch en didactisch vlak binnen het uitgeschreven concept.

Ouders kunnen meewerken bij het oprichten van een documentatiecentrum, het ondersteunen van projecten, het begeleiden van uitstappen en lessen. Ze kunnen helpen bij het inrichten en uitvoeren van taken bij feesten en activiteiten. Samen met de school kunnen zij meewerken aan de onderwijs- en opvoedkundige opdrachten van de school.

Het oudercomité is een groep ouders binnen de school die de doorstroming van informatie naar de andere ouders bevorderen. Zij komen een 4-tal keer per jaar samen. Er is een voorzitter (Tim), een penningmeester (Eva) en een secretaris (Karlien).

De oudervereniging is belangrijk voor onze school want deze vormt een forum waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en van gedachten kunnen wisselen. Via de oudervereniging krijgen de ouders de kans betrokken te zijn en mee vorm te geven aan het reilen en zeilen van de school van hun kind. De oudervereniging streeft er dan ook naar om de betrokkenheid van alle ouders bij de school te vergroten om zo samen met het team van directie, leerkrachten en ander schoolpersoneel te komen tot de meest optimale omstandigheden om de kinderen van onze school degelijk te kunnen opvoeden en opleiden.

Bedoeling van het oudercomité:
Agenda opstellen van acties van het oudercomité, praktische steun bieden in en om de school, signaalfunctie naar leerkrachten toe, info verzamelen i.v.m. oudergroep. We verwachten een creatieve, kritische en constructieve inbreng bij besprekingen… Dit betekent niet dat het steeds deze ouders zijn die altijd aangesproken worden tot effectieve uitvoering van de geplande activiteiten. In onze leefscholen wordt van alle ouders een actief engagement verwacht.

Data oudercomité:

  • Dinsdag 16 oktober 2018 om 20u
  • Dinsdag 26 februari 2019 om 20u
  • Dinsdag 30 april 2019 om 20u