Opvang

Voor- en naschoolse opvang:

Onze vaste verantwoordelijken voor de opvang zijn Ann en Brecht.

 

Ann Van Gorp

 

Uren van de opvang:

 

 • Tijdens de schoolweken:
  ’s morgens vanaf 07u00 tot 08u30
  ’s namiddags vanaf 16u00 tot 18u30
  ‘s woensdags vanaf 12u30 tot 18u30
 • Op schoolvrije dagen (Pedagogische studiedagen): van 7u00 tot 18u30
  vrijdag 01-09-2017
  dinsdag 03-10-2017
  woensdag 24-01-2018

  Deze opvang gaat door in de vestiging de Klare Bron.

 • Tijdens de laatste (halve) schooldag: van 12u tot 18u30
De stedelijke Vzw Kinderopvang Leuven neemt in opdracht van de stad Leuven de buitenschoolse opvang op zich, dit is de opvang voor en na school.
Concreet betekent dit dat Vzw Kinderopvang Leuven zorgt voor het personeel en de facturatie van de buitenschoolse opvang en verantwoordelijk is voor de toekenning van verminderde en sociale tarieven. U krijgt dus een aparte factuur voor de buitenschoolse opvang.
 
Alle kinderen van de school moeten zich bij het secretariaat van de school aanmelden om zich te laten registreren voor de buitenschoolse opvang. 
Op deze wijze kunnen ook de kinderen, die normaliter niet in de buitenschoolse opvang verblijven, bij onverwachte omstandigheden toch gebruik maken van de buitenschoolse opvang.
 
De ouders dienen vóór hun kind voor de eerste keer wordt opgevangen het opvangdossier in te vullen en te ondertekenen.
Kinderen waarvoor de ouders geen opvangdossier hebben ingevuld, kunnen niet naar de buitenschoolse opvang gaan.

Verdere informatie vindt u terug in het huishoudelijk reglement  van de Vzw Kinderopvang Leuven.

Vzw_Kinderopvang_Leuven-huishoudelijk_reglement

 

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren