Opvang

Voor- en naschoolse opvang:

Onze vaste verantwoordelijken voor de opvang zijn Ann, Elias en Brecht.

 

 

Ann Van Gorp

 

Uren van de opvang tijdens de schoolweken:

  • ’s morgens vanaf 07.15u tot 08.30u
  • ’s namiddags vanaf 16.00u tot 18.00u
  • ‘s woensdags vanaf 12.30u tot 18.00u

Er wordt ook opvang georganiseerd tijdens de pedagogische studiedagen ( maandag 28 september 2015 en woensdag 20 januari 2016) vanaf 8u tot 18u. Deze opvang gaat door in de vestiging de Klare Bron.

Vanaf 1 maart 2011 neemt de stedelijke Vzw Kinderopvang Leuven in opdracht van de stad Leuven de administratie van de buitenschoolse opvang op zich, dit is de opvang voor en na school.

Concreet betekent dit dat Vzw Kinderopvang Leuven vanaf 1 maart 2011 zorgt voor de facturatie van de buitenschoolse opvang en verantwoordelijk is voor de toekenning van verminderde en sociale tarieven. U krijgt dus een aparte factuur voor de buitenschoolse opvang.

Alle kinderen van de school moeten zich bij het secretariaat van de school aanmelden om zich te laten registreren voor de buitenschoolse opvang. Op deze wijze kunnen ook de kinderen, die normaliter niet in de buitenschoolse opvang verblijven, bij onverwachte omstandigheden toch gebruik maken van de buitenschoolse opvang.

De ouders dienen vóór hun kind voor de eerste keer wordt opgevangen het opvangdossier in te vullen en te ondertekenen.

Kinderen waarvoor de ouders geen opvangdossier hebben ingevuld, kunnen niet naar de buitenschoolse opvang gaan.

Verdere informatie vindt u terug in het huishoudelijk reglement  van de Vzw Kinderopvang Leuven.

Vzw_Kinderopvang_Leuven-huishoudelijk_reglement