Comeniusproject

Wat is het Comeniusproject?

Wij nemen met onze school deel aan het Comeniusproject.  Dit is een samenwerking tussen scholen in verschillende Europese landen.

Het thema waarrond we zullen werken is ‘The power of feedback’: hoe kunnen we waardevolle feedback geven in de klas en beter evalueren. Door andere scholen te bezoeken en te praten met de leerkrachten ginder hopen we ideeën op te doen en van elkaar te leren.

Naast België participeren ook Denemarken, Zweden, Slovenië en Portugal.

Van waar de naam Comenius?

Jan Amos Komenský was een pedagoog. Comenius pleitte voor onderwijs van iedereen, zowel voor jongens als meisjes en van alle standen.

De nieuwsbrief over het Comeniusproject kan je hier downloaden: COMENIUS1