Milieuzorg

MOS Project

MOS staat voor Milieuzorg Op School. Je kan binnen dit project met heel de school rond 5 thema’s werken: afvalpreventie, energie, natuur, mobiliteit en water.
De voorbije schooljaren werd er met heel de school rond natuur (Green Belgium), verkeer (preventiedienst van Leuven, BOBBI- project), water (VWM) en afvalpreventie (opruimactie, sorteren, recycleren,.. ) gewerkt. Ook duurzame voeding kwam aan bod (Bio-fruit, Bio-ontbijt, workschop rond duurzame voeding, …).
Op deze manier behaalden we op 28 september 2010 ons tweede MOS-logo en tweede MOS-mobi logo (verkeer).

Vorig schooljaar besloten we ons vooral te concentreren op de aanleg van de tuinen (lagere school en kleuterschool). Dit in nauwe samenwerking met het oudercomité. Daarnaast werkten we rond duurzame voeding, afvalpreventie en verkeer.