Leerlingenraad

De leerlingenraad wordt democratisch verkozen uit en door de leerlingen. Alleen de leerlingen uit de lagere school zetelen in de leerlingenraad. Er zijn twee leerlingen uit elke klas vertegenwoordigd. Deze vertegenwoordigers zorgen ervoor dat problemen of voorstellen die in de klassenraad ter sprake kwamen, worden aangekaart op de leerlingenraad. De raad wordt voorgezeten door juf Marilyn. Juf Begga is ook aanwezig op elke leerlingenraad.

De leerlingenraad gaat elke laatste vrijdag van de maand van 14.35u – 15.25u door.