Klassenraad

Elke vrijdag houden wij in de lagere school een klassenraad. De bedoeling van deze kring is dat de kinderen mee kunnen beslissen over het schoolgebeuren. Er wordt naar hen geluisterd, wat hun betrokkenheid en welbevinden vergroot.

Tijdens de week noteren de kinderen op briefjes wat ze leuk en minder leuk vinden, schrijven ze voorstellen op en geven ze elkaar pluimen. Deze briefjes posten ze in bakjes. Tijdens de klassenraad worden de briefjes voorgelezen en besproken. De klassenraad wordt ook gebruikt om gemaakte regels in verband met de klas- en schoolwerking terug op te frissen.

Problemen of voorstellen die in de klas ter sprake kwamen, worden aangekaart op de leerlingenraad. De oplossingen en de afspraken die gemaakt worden in de leerlingenraad, worden via de klassenraad doorgegeven aan de andere kinderen van de klas.