22/09/2016: Leefgroepvergadering 1ste, 2de en 3de lj om 20u

Donderdag 22/09 gaat de eerste leefgroepvergadering van het eerste, tweede en derde leerjaar door. Deze vergadering start om 20u in de klas van uw kind en gaat over de klaswerking en – afspraken. Daarna is er een gezamenlijk moment voorzien voor alle ouders van het eerste, tweede en derde leerjaar. Tijdens dit moment krijgt u uitleg over project- en zorgwerking.

13 september: Infoavond en leefgroepvergadering kleuters

De infoavond gaat door op dinsdag 13 september om 20u in de turnzaal. Aansluitend op de infovergadering is de leefgroepvergadering van de kleuters gepland. De leefgroepvergadering zal bestaan uit een stuk met algemene uitleg over de kleuterschool (in de klas van het 3de leerjaar) en nadien in elke klas afzonderlijk over de klaswerking.We heten alle ouders zijn van harte welkom!